Kulturní a společenské akce

Kulturní a společenské akce

Ozvučení kulturních akcí, schůzí, prezentací, svateb, provedení digitální audio nahrávky včetně zpracování, osvětlení dle požadavku.